Badanianawierzchni.pl – badanie zagęszczenia gruntu

Laboratorium działa na podstawie zebranych lub dostarczonych próbek, dokonując też badań terenowych, nierzadko koniecznych oraz dające szybsze wyniki w sprawie parametrów gruntu czy nawierzchni, na których ma zostać przeprowadzona budowa. Częstym rodzajem usługi, jaką świadczy zakład, jest badanie zagęszczenia gruntu, dokonywane poprzez sondy i laboratoryjnie metodą Proctora, pozwalające określić jego przydatność do budowy określonego typu. Badając też między innymi granicę płynności czy wskaźnik plastyczności, można dokładnie poznać cechy gruntu.