Agnusterapia.pl - Kompleksowe leczenie narkomanii

W dobie eksperymentów, dopalaczy oraz coraz nowszych związków chemicznych i pomysłów na mocniejsze środki psychoaktywne, znacznie wzrosła liczba osób uzależnionych od narkotyków. W związku z tym, zwiększyło się również zapotrzebowanie na długoterminowe terapie odwykowe. Ośrodek Agnus oferuje leczenie narkomanii oraz wsparcie i pomoc osobom współuzależnionym. Dzięki kompetencjom i specjalistycznemu ukierunkowaniu psychologów z ośrodka, terapia jest o wiele bardziej efektywna. Dodatkowo całość leczenia odbywa się w całkowitej dyskrecji.